FV2.jpg
FV2.jpg

Program


Program

SCROLL DOWN

Program


Program


15. august

Tysdag / Dag 1

12.00    Opningsseremoni (baksida av BK)

                           Opening ceremony (at the back side of BK)

22.00    Opningskonsert Rokken med Pom Poko               

                           Concert at Rokken with Pom Poko

 

16. august

Onsdag / Dag 2

14.00   Organisasjonstorg (BK)

                           Organisation Expo (BK)

17.00   Grønnsåpefotball med Natura (Årneset)                                  

                           Soap Football with Natura (Årneset)

19.00   Bootcamp med Stamina (Grusbanen mellom BK og Kårstad)          

                           Bootcamp with Stamina (The lawn between BK and Kårstad)

20.00   Kviss på Rokken         

                           Quiz at Rokken

 

17. august

Torsdag / Dag 3

17.00   Dødsekonkurranse i symjehallen (Idrettsbygget)

                           Death-Diving Competition (Sports building)

20.00   Bonfire Night med Pangaia                              

                           Bonfire Night with Pangaia

22.00   Konsert på Rokken med Kakkmaddafakka      

                          Concert at Rokken with Kakkmaddafakka

 

18. august

Fredag / Dag 4

17.00   Rebusløp

                           Scavenger hunt

23.00   Rokken: TBA      

                          Rokken: TBA

 

19. august

Laurdag / Dag 5

14.00   Gummibåtrace (Årneset)

                           Inflatable boat race (Årneset)

23.00   Faddervekedisko (Rokken)                               

                           Buddyweek disco (Rokken)

 

20, august

Søndag / Dag 6

16.00   Fjelltur på Melshornet (Oppmøte:xx)

                          Hike up Melshornet (Meetup:xx)

20.00   Movie night med Pangaia (Store BK)

                          Movie night with Pangaia (Large Auditorium in BK)

 

21. august

Måndag / Dag 7

16.00   Føredrag - Kjærleiken er for alle! (Vesle BK)

                          Lecture / discussion - Love is for everyone! (Small Auditorium in BK)

17.00   Klatretur med Natura (Oppmøte v/ Klatresiloen)

                          Climbing with Natura (Meet up b the Climbing Silo)

20.00   Filmvisning med DocLounge (Rokken)

                         Film showing with DocLounge (Rokken)

21.00   Kahoot-kveld (Rokken)

                         Khoot night (Rokken)

 

22. august

Tysdag / Dag 8

07.00   Morgenrave med Fanteriet (BK)

                          Morning Rave with Fanteriet (BK)

15.00   Klesbyttedag (Rokken)

                         Clothing exchange day (Rokken)

17.00   Pangaia BBQ (Årneset)

                         Pangaia BBQ (Årneset)

20.00   Filmvisning med Animation Volda

                         Film showing with Animation Volda

21.00   Karaoke-kveld (Rokken)

                          Karaoke night (Rokken)

 

23. august

Onsdag / Dag 9

15.00   Tur med SiVolda (Oppmøte utanfor BK)

                          Walk with SiVolda (Meetup outside of BK)

17.00   Utandørsyoga med Natura (Utanfor BK)

                         Outdoor yoga with Natura (Outside of BK)

19.00   Bootcamp med Stamina (Grusbana mellom BK og Kårstad)

                         Bootcamp with Stamina (Lawn between BK and Kårstad)

 

24. august

Torsdag / Dag 10

14.00   Organisasjonstorg (BK)

                          Organisation Expo (BK)

17.00   Fjelltur på Rotsetornet med Natura (Oppmøte utanfor BK)

                         Hike up Rotsethornet (meeting point outside BK)

17.00   Infomøte, Volda Studentradio (Store BK)

                         Information meeting Volda Student Radio (Large Auditorium BK)

 

25. august

Fredag / Dag 11

15.00   Infomøte med Peikestokken (Store BK)

                         Information meeting with Peikestokken (Large auditorium BK)

23.00   Rokken: TBA

                         Rokken: TBA

 

26. august

Lørdag / Dag 12

10.00   Loppemarked med Volda Røde Kors (Mørehallen)

                          Flea Market with Volda Red Cross (Mørehallen)

13.00   Chill-out (Årneset)

                         Chill-out (Årneset)

23.00   Klikkedisko (Rokken)

                         Klikkedisko (Rokken)

 

27. august

Søndag / Dag 13

13.00   Faddervekeleikane (Idrettsbygget)

                         Buddyweek Games (sports building)